Länge leve lanthandlarna
Bingsjö utgör en nordlig utpost i vidsträckta Rättviks kommun. Lanthandeln är själva hjärtat i byn, där god service går hand i hand med det sociala. Sedan elva år har Anna-Maria Liss jobbat i butiken, vars betydelse är enorm för Bingsjö och befolkningen som bor i grannskapet.
– Att träffa kunder är det roliga, säger Anna-Maria, det handlar om så mycket mer än att bara ta betalt.

Att lanthandeln är viktig, det blir uppenbart så fort man kliver in i butiken. Direkt innanför dörren finns ett bibliotek i miniformat som ombesörjs av Rättviks kommun. Vid kassorna finns samhällsservice och ombud för apotek, tips och Systembolag. Till detta finns catering av mat, egen korvtillverkning, samt en service i form av hushållsnära tjänster, som snöplogning, gräsklippning, bokföring, deklarationer. Kort sagt, det är kring butiksägarna Anna-Maria och hennes kollega Kristina Walter Gustafsson det mesta snurrar. Dessutom finns en tankstation i anslutning till butiken.
– Vi får växeljobba och är sällan här samtidigt, säger Anna-Maria med sin trygga och lugna stämma. Vi har tagit med oss våra tidigare erfarenheter in i den här verksamheten. Det är tack vare det vi kan vara så breda och ha flera tjänster.

Bingsjö är en plats som förvandlas under sommaren, det är då alla fritidsboende är på plats, och den underbara Bingsjöstämman genomförs, med musiker ”bakom varje buske och husknut”.
– Hälften av vår omsättning är kopplade till de tre sommarmånaderna, stämman i juli är höjdpunkten.

Ett nav för hela samhället
Anna-Maria är medveten om utmaningarna med att driva lanthandel med ett begränsat kundunderlag, men hittar ljusglimtar.
– Det har flyttat in lite yngre invånare i Bingsjö, och det är väldigt positivt. Annars är det vanligt att många ärver sina hemman och det blir sommarhus som står tomma på vintern. I Bingsjö bor det bara runt 60-65 invånare året runt, och det är jätteviktigt att dom är lojala till butiken och inte gör sina inköp på annan ort.  Något annat som är bra är den utveckling som sker kring campingen i Dalstuga, som ligger vid sjön Amungen, där det är bra tryck under sommaren. Det har varit fullt på campingen hela förra sommaren, och nu bygger de ut med fler elplatser. Sånt gynnar oss. Dessutom är det på gång med en fiberutbyggnad, det gör att folk kan ha sina arbeten hemma i byn. En utbyggnad kan bli verklighet 2019. Till sist måste jag säga något om vår egentillverkade korv. Kunder kommer från när och fjärran för att handla. Korven, en rå salami, salsiccia, finns med fem olika smaker och är väldigt populär.

Bingsjö lanthandel utgör även handelscentrum för kringliggande byar, som Dalstuga, Svabensverk, Finnbacka, Lamborn och Dådran.
– Vi håller ungefär samma omsättning som tidigare år. Vi är hjälpta av det driftstöd vi får från Tillväxtverket och Jordbruksverket, annars hade det blivit tufft, det har varit på gränsen flera gånger, i väldigt många år.
I den trivsamma butiken i Bingsjö finns ett sortiment som här hämtat från Axfood.
– Våra kunder säger att vi har ett bra sortiment. Vi kan förstås inte ha allt i våra butikshyllor, men är det något som efterfrågas så tar vi hem det. Vi försöker ha ett lyssnande öra. Och självklart har lokala matvaruproducenter sin plats. Rent allmänt känns det som om folk är positiva till butiken, de tycker att vi sköter oss bra. Det är någon kund varje vecka som säger det till oss, hur bra det är att vi finns. De förstår att allt skulle se annorlunda ut om vi inte butiken fanns. Och när sommarstugeägarna kommer så är det ännu fler uppmuntrande ord som sägs. Det är klart att vi är stolta över vad vi gör, när man stannar upp och tänker efter. Jag tycker vi har bra energi och ser fram emot en ny vår och sommar.

JOHAN PELLAS