Länge leve lanthandlarna

Länge leve lanthandlarna Bingsjö utgör en nordlig utpost i vidsträckta Rättviks kommun. Lanthandeln är själva hjärtat i byn, där god service går hand i hand med det sociala. Sedan elva år har Anna-Maria Liss jobbat i butiken, vars betydelse är enorm för Bingsjö och...