Se filmen och lyssna till handlaren Joel Zackrisson avseende föreningssamverkan som skapar framtidstro och utveckling i byn Venjan, Dalarna.